Eksperlerden tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri

20.05.2020

0 Kişi Okumuş

0 Yorum

Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'a ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için mayıs ayı örnek soru kitapçığının birincisini yayımladı. LGS sorularının nasıl olacağı araştırılırken, Bilfen İlköğretim Kurumları Kısım Liderleri her branş için mekteplilere tavsiyelerde bulundu.LGS’ye girecek talebeler için her ay hazırlanan örnek soru kitapçıkları, 1. devir müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlanmaya devam ediyor. Mekteplilerin merakla beklediği örnek kitapçığın açıklanmasının akabinde, eksperler soruları yorumladı.  Bilfen İlköğretim Kurumları Kısım Liderleri her branş için farklı munfasıl kıymetlendirme yaparak, imtihana hazırlanan mekteplilere tekliflerde bulundu.

Eksperler, Türkçe dersi örnek sorularının talebelerin sahip oldukları lisan becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak halde hazırlandığını, Matematik sorularının günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, İngilizce sorularının ise talebelerin okuduğunu meale, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluştuğunu vurguladı. Fen Bilimleri dersinde sorulardan tahlil yapmanın değerine değinen bilirkişiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde mevzularda harita okuma becerisinin pekiştirilmesi, Diyanet Kültürü ve Ahlak Haberi dersinde de bilhassa şimdiki vakaları takip etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

GÖRSEL YORUMLAMA, SÖZEL MANTIK VE MUHAKEME SORULARI DA YAN ALACAK

2020 LGS içinde bulunduğumuz süreç sebebiyle yalnızca 1. devir hususlarını içerecek.Bu durumun Türkçe dersi ismine çok büyük bir değişiklik yaratmadığını söyleyen Bilfen Ortaokulları Türkçe Kısım Yöneticisi Sündüs Demirdağ Tuncer, imtihanda değerli bir kısmın meal haberi bahislerinden oluştuğuna dikkat çekti.

Tuncer, “Türkçe testinde talebelerimiz “Sözcükte Mana, Cümlede Mana, Paragrafta Mana, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler” başlıklarından sorumlu olacaklar. LGS ile “Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme” problemlerinin da Türkçe dersi kapsamında imtihana dahil edilmiş olması dersimiz ismine kıymetli bir değişiklik yaratmıştır. Yayımlanan örnek sorulara baktığımızda soruların talebelerin sahip oldukları lisan becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak formda hazırlandığını söyleyebiliriz. Paragraf soruları için daha uzun metinler seçildiğini, bir metinden hareketle birden çokça sorunun çözümlenmesinin istendiğini görüyoruz. Bu durum mekteplinin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de lisan ilmî açıdan tahlil etmesini gerektirmektedir. Testteki görsel yorumlama, sözel mantık ve muhakeme soruları üst seviye bilişsel becerileri kullanabilmeyi gerektirirken sorularda kullanılan kavram haritaları, zihin haritaları, karikatürler, fotoğraflar, fotoğraflar; talebelerin bu üslup soruları cevaplarken münhasıran çıkarım yapma, eleştirel düşünme, tahlil etme, akıl yürütme üzere becerileri kullanmalarını gerekli kılmaktadır” diye konuştu.

TÜRKÇE SORU TAHLILLERINDE KÜLTÜREL BİRİKİM KULLANILMALI

Talebelere soru tahlillerinde tavsiyelerde bulunan Tuncer, “Türkçe sorularını çözerken sahip oldukları kültürel birikimi kullanabilmeli, öteki disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirme yapabilmelidir. Okuduğunu anlayan, icmal yapabilen ve dört temel lisan becerisine etkin olarak kullanabilen mekteplilerin fark yaratacağı bir imtihan bekliyoruz. Bu sebeple talebelerimizin kendilerini hem lisan yeterliliği hem meale becerileri noktasında beslemeleri gerekmektedir. Atasözü ve deyimler konusunda dağarcıklarını zenginleştirmeliler. Soru çözerken tüm derslerde olduğu üzere süreci baştan sona tahlil ederek ve soruda verilen tüm dataları detaylıca inceleyerek tahlile gitmeye çalışmalılar. Okuduğunu meale ve tefsirle üzerine inşa edilmiş bir Türkçe testine hazırlanırken elbette çok soru çözmek de son kademe kıymetlidir. Son periyotta mahsusen yapacakları bahis tekrarlarını da yanlış yaptıkları sorulara nazaran belirlemeli ve kısa bahis tekrarları ile eski malumatlarını mütemadi tazelemelidirler” sözlerini kullandı.

2019 MATEMATİK SORULARIYLA BENZERLİK GÖZÜKÜYOR

2018 yılında uygulanan LGS’nin, talebelerin yaş seviyesinin üzerinde olduğunu gözlemlediklerini tabir eden Matematik Kısım Lideri İbrahim Eser, “2019 yılında gerçekleştirilen testte ise imtihan mühletinin olması gerektiği üzere uzatıldığını ve seçilen soruların talebelerin yaş seviyelerine iyi bir halde hazırlanmış olduğunu gördük. Bu yıl yayımlanan MEB örnek sorularının içeriğinin ve zorluk noktasının 2019 LGS ile tutarlılık göstermesi, bu yıl yapılacak imtihanın da son imtihana benzeyeceği ipucunu bizlere veriyor” dedi.

MEB ÖRNEK SORULARI EN KIYMETLI REFERANS KAYNAĞI

“Burada en kıymetli referans kaynağımız, evvelce her ay bir sefer yayımlanan ama içinde bulunduğumuz harikulâde süreçten ötürü artık ayda iki set hâlinde çıkarılan MEB örnek sorularıdır” diyen Eser, laflarını şöyle sürdürdü:

“Öğrencilerimizin bu soruları itina ile çözmeleri, değerli tavsiyelerimizden biridir. Soruları incelediğimizde bunların günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda meselenin içerisindeki dataları hakikat okuyup yorumlamaya yönelik tabirlerin mekan aldığını ve soruların yaşanan hayatı, aktüel hadiseleri kapsadığını görebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay yayımlanan bir soru “EBA TV” ile ilgili idi. Bu manada, talebelerimizin gündemi daha yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz. Son olarak talebelerimize, imtihana kadar kalan vakit diliminde kısa mevzu tekrarları yapmalarını, akabinde imtihan kazanımlarını içeren soruları müddet tutarak çözmelerini ve sonucuna ulaşamadıkları sorularla ilgili kesinlikle eksiklerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.”

BILIRKIŞISINDEN İNGİLİZCE DERSİ İÇİN TERTIPLI TEKRAR ÖNERİSİ

İngilizce dersi için LGS’de MEB kitabında bulunan birinci 5 üniteden hazırlanmış sorular nokta alacak.

Talebelerin işlenen mevzuların nizamlı bir formda tekrarını yapıp o mevzuların pekiştirilmesi maksadıyla test çözmeleri gerektiğine vurgu yapan İngilizce Kısım Lideri Mediha Narin, “LGS’ de İngilizce testi geçmiş yıllardan farklı olarak mekteplilerin okuduğunu manaya, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Imtihanda talebelerin okuduğunu manaya ve tahlil yaparak sonuca ulaşma becerileri de yüklü olarak ölçülmektedir. Metin sorularında münhasıran çıkarım yapabilme becerisi test edilmektedir. Bu nedenle metin sorularında talebelerin kolay çıkarım yapabilmeleri için devir buldukça kendi seviyelerinde kitap ve makale okumalarını öneriyoruz. Okudukları kitap ve makalelerde bir kelimeyi farklı bağlamlarda görmeleri talebelerimizin bir sözün mealini kalıcı bir biçimde öğrenmelerini ve söz dağarcıklarını geliştirmelerini sağlar” tabirlerini kullandı.

İNGİLİZCE’DE SÖZ HABERI ÇOK KIYMETLI

Narin, testte söz haberinin kıymetine dikkat çekerek, “Öğrencilerin tekrar yaparken MEB kitabındaki ünitelerde yan alan maksat sözler konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. 8.sınıfta İngilizce dersi için sistematik olarak test tahlilinin yanı sıra sarmal bir formda hazırlanmış kaynakları kullanarak söz tekrarı yapmaları çok kıymetlidir. Başkaca MEB tarafından sistemli olarak paylaşılan örnek sorular da çözülerek bu süreçteki hazırlıklar pekiştirilebilir” dedi.

FEN OKURYAZARLIĞI KAZANMIŞ OLMAK GEREKİYOR

2019 – 2020 Tedrisat yılında Fen Bilimleri müfredatının değişmesi ile 8.sınıf talebelerinin testte 4. Üniteye kadar sorumlu olduğunu hatırlan Fen Bilimleri Kısım Lideri Yasemin Dündar, “MEB’in uygulamış olduğu imtihanlar ve yayımladığı örnek sorular incelendiğinde Fen Bilimleri sorularının taksonomik olarak yalnızca malumat ve kavrama seviyesinde olmadığı görülmüştür. Mekteplilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, mesele çözme becerileri geliştirmeleri, etrafları hakkındaki merak hissini sürdürmeleri ve fen okuryazarlığı kazanmış olmaları bu testte daha ziyade değer taşımaktadır. Fen Bilimleri sorularının geçmiş yıllarda yapılan testlerde olduğu üzere yeniden deney, grafik ve tefsir yüklü olacağını öngörmekteyiz. Bilgiyi kendi hayatına aktarım edip yorumlayabilen, tanınan bilime ilgi duyan, bilimdeki gelişmeleri şimdiki olarak takip eden mekteplilerin testte avantajlı olabileceğini düşünmekteyiz” diye konuştu.

FEN SORULARINDA TAHLIL YAPMAK GEREKİYOR   

Dündar, “Sınava kadar olan süreçte talebelerimizin bahsettiğimiz üzere grafik, deney ve tahlile dayalı sorular çözmesi, bu üslup sorularla daha sık müsabakası testteki soruları çözmesini kolaylaştıracaktır” dedi.

Dündar, “Bu soruların tahliline yaklaşırken soruda verilen öncül haberlerin neler olduğuna dikkat edip grafik, şema yahut tablolardaki olguları yorumlayıp seçeneklerdeki tabirleri gerçek tahlil etmeleri gerekir. Soruları çözerken kalem kullanmak ve tahlil yapmak mekteplilerin çeldiricilere düşmemesine yardımcı olacaktır. Ayrıyeten sorunun seçeneklerindeki  çeldiricilerin güçlü olma ihtimaline dair bütün seçenekleri okumak gerekir. Bu tahlili yaparken vadeyi de dinamik kullanmak mekteplinin muvaffakiyete ulaşmasında büyük kıymet taşımaktadır” diyerek kelamlarını tamamladı.

“17 KAZANIMDAN SORUMLU OLACAKLAR”

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 1 ve 3’üncü üniteden soruların mahal alacağını söyleyen Bilfen Ortaokulları Toplumsal Malumatları Kısım Yöneticisi Havva Güneş, “3. Ünitenin 6. ve 7. kazanımları hariç sorular olacak.  Öğrenciler bu üç üniteden yekun 17 kazanımdan sorumlu olacaklardır. LGS’de T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden; kavram haberini ve harita okuma becerisini ölçen, ezberlemeye yönelik değil neden – sonuç kontağı kurduran, öğrendikleri haberleri aktarım edebilme-analiz edebilme- becerisini ölçen sorular mahal alacağı düşünülmektedir. Ünitelerin kazanımları, kavram haberi, harita okuma becerisi ve neden sonuç kıymetini ortaya koymaktadır. Verilen haberin edinilmiş olan kavram haberi ile ilişkilendirilmesi (Genelge ve kongre kararlarının, ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik kavramları ile ilişkilendirilmesi vb.) Hadise – sonuç örüntüsü  ( Hıyanet- i Vataniye Kanunu ya da Tekâlif-i Ulusala Emirleri’nin yayınlanma nedeni  ve ortaya çıkardığı sonuçlar vb.) Modülde verilen malumatların tahlil edilebilmesi (Mustafa Kemal’in mektep hayatı ya da askerlik hayatından kişilik özelliklerine ulaşılması vb. ), vakaların neden-sonuç münasebetlerinin harita üzerinde değerlendirilebilmesi (I. Yerküre Savaşı cephelerinin açılma nedenleri vb.) sorularda sorgulanacak esas yerler olacaktır” diye konuştu.

SORULARI ÇÖZERKEN TÜM SEÇENEKLER OKUNMALI

Imtihan hazırlık süreci ve soruların tahlili noktasında talebelere tavsiye veren Güneş, laflarına şöyle devam etti:

“Konular sık tekrar edilmeli, eksikler tespit edilmeli. Mevzuya ilişkin kavramlar yeterli öğrenilmeli. İlgili hususlarda harita okuma becerisi pekiştirilmeli. Neden – sonuç münasebetinden hareketle vukuatlar sahih tahlil edilmeli. MEB tarafında yayınlanmış olan örnek sorular çözülmeli. Deneme imtihanı çözülüp, yanlış yapılan soruların ilişkin olduğu mevzularda tekrar çalışması yapılmalı. Sorular çözülürken de verilen malumatın hakikat okunması ve anlaşılmasına, soruda verilen yönergeye nazaran tahlile ulaşılmasına ve tüm seçeneklerin kesinlikle okunmasına dikkat edilmelidir.”

DIYANET KÜLTÜRÜ VE AHLAK HABERI YENI HAYATLA ALAKALI OLACAK

Diyanet Kültürü ve Ahlak Haberi Kısım Lideri Esra Kızıltaş, “Bu sene uygulanacak LGS’de 8. sınıf talebelerimiz Diyanet Kültürü ve Ahlak Malumatı dersinde 1. devir müfredatı olan 1 ve 2. ünitenin tamamından, 3. üniteden de 2 bahis başlığı olmak üzere, yekun 13 kazanımdan sorumlu olacaklar. Imtihanın bilhassa bu ünitelerde taraf alan ayetlerin ve hadislerin bildirilerini yoklayıcı, kavram haberini ölçen ve şimdiki hayatla bağlı sorulardan oluşacağını öngörmekteyiz” dedi.

Imtihana az bir devir kala mekteplilerin bilhassa bu ünitelerde geçen kavramlara çok güzel hâkim olmaları gerektiğini söz eden Kızıltaş,  “Özellikle şimdiki vakaları takip etmelerini, aktüel hayatın içindeki hikayelerin dersimizle irtibatını kurmalarını, mesela global olarak içinden geçmekte olduğumuz bu çetin günlerde kişilerin, devletlerin birbirine yardım etmeleri ya da içinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde verdiğimiz zekâtlar, fitreler, yeniden kozmik yasalar çerçevesinde değerlendirebileceğimiz muhitimizde meydana gelen hikayeleri ve bol bol soru çözmelerini tavsiye etmekteyiz” diye konuştu.

 

Kaynak: DHA Ajanda

Bir önceki yazımız olan Beşiktaş, efsane futbolcusu Recep Adanır'ı andı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ