Türkiye uzay alanında hangi faaliyetleri yürütüyor?

05.01.2021

2 Kişi Okumuş

0 Yorum

Bu kapsamda Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Aksiyon Planı’nın en kayda bedel getirisi, siber tehditlerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin geliştirilmesi emeliyle Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM, TR-CERT) kurulmasını sağlamasıdır. Daha sonra 2013 yılında yayımlanan bir bildiri ile kamu kurumlarının kritik altyapılarının korunmaları maksadıyla USOM’a bağlı Siber Olaylara Müdahale Takımları (SOME) kurma kararı alındı. Birebir bildirimle birlikte, kritik altyapı işleten kamu kurumları ve özel kuruluşlara, sektörel SOME’ler altında çalışacak kurumsal SOME’ler açma yükümlülüğü getirildi.
Daha sonra, 2016’nın Eylül ayında Türkiye 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Hareket Planı’nı kabul etti. Bu plan dahilinde, 2013-2014 Hareket Planı ile emsal ve uyumlu amaçlar gündeme getirildi. Kelam konusu plan bir evvelki stratejik planlamaya nazaran daha kolay ve genel sözlerle hazırlandı. Bu planda, hakikat bir yaklaşımla, ulusal yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi konusuna daha çok vurgu yapıldı. 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Aksiyon Planı’nda internet bağımlılığı, siber casusluk, siber güvenlik uzmanı işçi eğitimi, siber güvenlik kurumları ortası uyum zaaflarının giderilmesi formundaki ana başlıklar, belirlenen amaçları tabir ediyor. Bunların dışında, tekrar hakikat bir yaklaşım sergilenerek, Türkiye’de siber ekosistemin geliştirilmesi gerektiği ve siber güvenliğin ulusal güvenliğe entegre edilmesinin kaide olduğu belirtildi.

Türkiye’nin 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Aksiyon Planı’nda ise stratejik hedefler sekiz başlıkta söz ediliyor: Kritik altyapıların korunması ve direncin artırılması, ulusal kapasitenin geliştirilmesi, organik siber güvenlik ağı, yeni jenerasyon teknolojilerin güvenliği, siber hatalarla çaba, yerli ve ulusal teknolojilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi, siber güvenliğin ulusal güvenliğe entegrasyonu ve milletlerarası işbirliğinin geliştirilmesi. Ayrıyeten aksiyon planında, gelişen siber güvenlik teknolojilerinden azami ölçüde istifade edilmesi, kritik altyapı dallarının korunması, siber risk idaresi süreçlerinin geliştirilmesi, siber hücumlara karşı acil durum planlarının aktifleştirilmesi de vurgulanan başka konular.

Bununla birlikte, kelam konusu evrakta siber olaylara müdahale takımlarının teknik kabiliyetlerinin ölçülmesi ve bu bahisteki eksiklerin giderilmesi, siber güvenlik alanındaki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, eğitim kurumlarında siber güvenlik farkındalığının artırılması, 5G, objelerin interneti ve bulut bilişim üzere yeni kuşak teknolojilerin inançlı bir halde kullanılmasının sağlanması, siber güvenlik alanında memleketler arası işbirliğinin geliştirilmesi, siber uzayda memleketler arası ortak normların ve standartların oluşturulmasına yönelik memleketler arası teşebbüslere gerekli dayanağın verilmesi, internet ortamında çocukların korunmasına yönelik önlemlere fazladan kıymet verilmesi üzere emellere da yer veriliyor.

Bu gayelerin yanı sıra, 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Hareket Planı’nda siber güvenlikte ulusal yazılım vurgusu, siber güvenliği ulusal güvenliğin bir kesimi gören yaklaşım, siber güvenliğin güçlü hukuksal temellere dayanması gerektiğine yapılan atıf, siber güvenlik uzmanlarının yeterliliklerinin denetleneceğinin belirtilmesi suretiyle liyakate ve yetkinliğe vurgu yapılması, toplumsal medyadaki algı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik önlemler üzere konular da bedelli ve değerli prensipler olarak karşımıza çıkıyor.

Bu çerçevede, siber güvenlikte ulusal yazılım oranının artırılması gerçekçi ve kıymetli bir maksattır. Bu noktada sağlanacak muvaffakiyet Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacaktır. Bahse mevzu amaç, ekonomik katkı kapsamında da ele alınmalı. Örneğin İsrail 2010 sonrası periyotta geliştirdiği güvenlik bürokrasisi-üniversite-özel bölüm işbirliği modeli kapsamında, son yıllarda 6 milyar dolar civarında siber espiyonaj eserini dünyaya ihraç eder pozisyona ulaşmış durumda. Türkiye’nin son yıllarda ulusal savunma teknolojileri konusunda gösterdiği muvaffakiyetler dikkate alındığında, bu amaca de ulaşılması mümkün. Bununla birlikte, ulusal yazılım ve donanımların kullanım oranlarının artırılması, siber espiyonaj faaliyetlerine karşı aktifliği de geliştirecek kıymetli bir faktör. Bu noktada bir örnek olması bakımından, siber espiyonaj operasyonlarında kullanıldığı gerekçesiyle Çin orijinli yazılım ve donanımların kamu dalında kullanılmasının yasaklamış olması akılda tutulmalı.

Öte yandan, kelam konusu hareket planında siber güvenliği ulusal güvenliğin bir modülü gören yaklaşım dünyadaki genel eğilimle uyumludur. Bilindiği üzere, internetin 1990’lı yıllarla birlikte ticarileşmesi ve sivilleşmesiyle “siber uzay” olarak isimlendirdiğimiz alanın ortaya çıkması hızlandı. Siber uzay, devletlerin ağ teknolojileri kapsamındaki yenilikleri askeri kapasitelerini geliştirme ismine yeni bir fırsat olarak görmeleri nedeniyle, hızla memleketler arası sistemde yeni bir rekabet alanı olarak karşımıza çıktı. 2000’li yıllardan sonra Rusya ve ABD, ortaya koydukları siber güvenlik stratejileri dahilinde, siber uzayı şekillendiren değerli siber güçler oldular. Ardından Çin de (teknoloji ve iktisat merkezli gelişim süreciyle birlikte) siber uzayda kelam sahibi olmaya başlayan bir pozisyona geldi. 2007 yılında Estonya’ya yönelik Rusya merkezli planlandığı sav edilen siber ataklarla birlikte, NATO da kolektif bir savunma örgütü olarak, siber güvenlik alanında planlamalar ve kurumsal yapılar geliştirmeye başladı. Sonuç olarak, 2010 yılı sonrasında milletlerarası sistemdeki çabucak tüm devletler, kendi ekonomik ve teknolojik güçleri kapsamında siber savunma ve hücum kapasitelerini geliştirmeyi maksat alan planlar ortaya koydular. Bu konular dikkate alındığında, Türkiye’nin de siber güvenliği ulusal güvenliğin bir modülü gören bir stratejiyle siber savunma kapasitesini artırmaya çalışması gerçek bir yaklaşım.

Bununla birlikte, literatürde siber uzay (kara, deniz, hava ve uzaydan sonra) insan eliyle yapılmış dijital bir beşinci boyut olarak kabul ediliyor. Ayrıyeten 2016 Varşova Zirvesi’nde siber uzay, NATO tarafından operasyonel bir alan olarak da resmen tanındı. Hasebiyle Türkiye’nin siber savunma kapasitesini geliştirmeye çaba etmesi, siber güvenliğini ulusal güvenliğin bir kesimi olarak görmesi isabetli bir stratejidir. Günümüzde internet teknolojileri devletler tarafından artık askeri kapasitelerini geliştirmek ismine bir fırsat olarak görülüyor. Devletler siber akın silahlarını direkt düşman gördükleri yahut rekabet halinde oldukları devletlerin kritik altyapılarına ziyan vermek emeliyle kullanabilmekteler. Bu bağlamda, güçlü bir siber savunma kapasitesinin yanı sıra, tesirli bir siber hücum kapasitesinin geliştirilmesinin devletlere memleketler arası sistemde caydırıcılık konusunda avantaj sağladığı ileri sürülebilir.

Devletler açısından siber atak yolları, (uluslararası bağlarda çok önemli ve öngörülemeyen sonuçlar doğurabilecek) askeri bir çatışmaya gerek kalmadan kullanılabilecek yeni bir strateji olarak görülüyor. Siber uzayın sağladığı imkânların askeri maksatlar için kullanılmasının bir öbür nedeni ise siber uzayın tabiatından kaynaklanıyor. Siber uzayda saldırganın kimliğinin tespiti epeyce karmaşık bir süreç içeriyor ve birçok vakit saldırgan çeşitli yazılımlar ve prosedürler kullanmak suretiyle kimliğini gizleyebiliyor. Öteki yandan, siber uzayın askerî açıdan sağladığı bir öbür avantaj, siber taarruzların görece daha risksiz ve düşük maliyetlerle, maksat alınan devletin kritik altyapılarına önemli ziyan vermesi ve ortaya çıkan siyasi sonuçların da bir oldukça tesirli olmasıyla ilgili. Tüm bu süreçler de karşımıza askerileştirilen ve silahlandırılan siber uzay kavramını çıkarmış durumda. Bu türlü bir konjonktürde, Türkiye’nin kelam konusu stratejik yaklaşımı bir tercihten öte bir mecburilik olarak görülmeli.

2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Hareket Planı’nda toplumsal medyadaki algı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik önlemler alınacağı biçimindeki maksat de üzerinde durulması gereken bir konu. Mevzuyu terörle uğraş kapsamında kıymetlendirmek gerekirse, propagandanın terör örgütleri için hayati kıymete sahip olduğu bilinen bir durum. Günümüzde ise enformasyon alanında yaşanan esaslı teknolojik değişimlerle birlikte, toplumsal medya imkanları, terör örgütlerinin klasik medya teknikleriyle sürdürmeye uğraş ettikleri propaganda faaliyetlerinde değerli değişikliklere neden olmakta. PKK, FETÖ ve DEAŞ üzere terör örgütleri de artık klasik enformasyon savaşı tekniklerinden fazla, yeni jenerasyon toplumsal medya imkânlarından istifade etmek için önemli bir uğraş içerisindeler. Zira toplumsal medya üzerinden gerçekleştirilen propaganda ve algı idaresi faaliyetleri daha ilgi alımlı ve anlaşılır, gereksinimlere nazaran çabucak esnetilebilen bir yapıya sahip; daima revize edilebilen özellikte, düşük maliyetli, bilginin maksat kitleye kolay, süratli, birebir anda ve çok kısa müddette yönlendirilebilmesine imkân ve global bir erişim sağlıyor.

Ayrıyeten toplumsal medya üzerinden yapılan propaganda ve algı idaresi faaliyetleri, toplumsal medya uygulamalarının kriptolu yazılım özellikleri nedeniyle kullanıcılarının kimliğini rahatlıkla gizlemesine imkan sağladığı için FETÖ, PKK ve DEAŞ militanlarına avantaj da sağlıyor. Bu prestijle da Türkiye’nin toplumsal medyayı, algı manipülasyonlarının ve terör örgütlerinin propagandasının rahatlıkla yapılabildiği bir mecra formunda kontrolsüz ve denetimsiz bırakması beklenmemeli.

Kaynak: Hürriyet

Bir önceki yazımız olan Samsung Galaxy S21 ne vakit tanıtılacak? başlıklı makalemizde Lens, Model ve S21 hakkında bilgiler verilmektedir.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
İlgili Terimler : , , , ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ